Stricto, advocatuur en bemiddeling

Een kleine discussie ontaardt sneller dan u denkt in juridisch getouwtrek. Wie daarbij geen gespecialiseerde hulp heeft, loopt een groot risico in het verliezende kamp te zitten. Met de nodige financiële gevolgen van dien.

De juiste partner voor juridische hulp is onontbeerlijk. U zoekt de expertise en betrouwbaarheid van een gevestigde naam, maar hebt tevens nood aan de wendbaarheid van een kleine structuur, waarbij u de advocaten gemakkelijk kan bereiken? Dan zit u goed bij Stricto. U krijgt er een snelle en discrete afhandeling bovenop.

Stricto speelt in op de behoeften, vragen en problemen van de ondernemer en zijn medewerkers, zowel in bedrijfs- als in persoonlijke context.

Recht

Met het recht komt u als ondernemer, particulier, overheid of vereniging geregeld in contact. Het is daarbij van groot belang om u te beschermen tegen conflicten en preventief te handelen. Stel daarom contracten op wanneer u een nieuwe samenwerking aangaat, laat u juridisch adviseren wanneer u tot een ontslag van een bediende wenst over te gaan, raadpleeg een advocaat als u een nieuwe uitdaging wenst aan te gaan.

Stricto maakt uw juridische documenten op of leest ze na en helpt u conflicten te voorkomen door preventief op te treden.

Bemiddeling

Wanneer er toch een conflict opduikt, is bemiddeling vaak de beste manier om snel tot een goede oplossing te komen. Een bemiddelaar treedt op voor beide partijen die bij het conflict betrokken zijn en werkt samen met hen naar een minnelijke oplossing. Hierbij blijven de partijen in gesprek, communiceren ze rechtstreeks, waarbij alle vragen en misvattingen aan bod kunnen komen. Zo bereiken ze een consensus die voor beide partijen voldoet. Dat zorgt voor meer voldoening en minder stress. En in vele gevallen maakt het een verdere samenwerking mogelijk.

Meester Claude Verheyleweghen is erkend bemiddelaar en specialiseert zich daarbij in ondernemings- en burgerlijk recht.

Gerecht

Wanneer het conflict toch voor de rechtbank gebracht wordt, is een minnelijke oplossing nog steeds mogelijk. Wanneer u daartoe de toestemming geeft, probeert Stricto een proces en de bijhorende kosten te vermijden door alle partijen rond de tafel te brengen.
Levert dat niets op en is een procedure voor de rechtbank de enige weg, dan staat Stricto u bij en verdedigen we uw rechten voor rechtbanken en hoven.

Tarieven

Advocaten werken met een ereloon. Dat wordt berekend aan de hand van een vast uurtarief dat vooraf wordt bepaald en rekening houdt met de complexiteit van de zaak. Of het bedraagt een percentage van het bekomen resultaat, bijvoorbeeld bij invorderingen.
De afspraken hieromtrent  kunnen vooraf worden vastgelegd in een ereloonovereenkomst.

Claude Verheyleweghen

Licenciaat in de rechten – advocaat
aan de balie van Brussel sinds 1980

Plaatsvervangend raadsheer in het
hof van beroep te Brussel – erkend bemiddelaar

Claude
Verheyleweghen

Caroline Roels

Office manager

Caroline
Roels

Ruben Verheyleweghen

Secretaris

Ruben
Verheyleweghen

Adriaan Jans

Master in de rechten – advocaat
aan de balie van Brussel sinds 2016

Adriaan
Jans